Miami Kiteboarding map

Kiteboarding Beaches In
Miami Florida beaches.

kitesurfing Miami, kitesurfing Florida, Florida kitesurfing, Kitesurfing Fl, Fl Kitesurfing, Kitesurfing location, Kite surfing Florida Kite surfing, Miami Florida, kite surfing, kite surfing FL, Fl kite surfing, Kite surfing location
 
25.771578, -80.139835300 AltonRoad, Miami Beach, FL 33139, usa25� 46' 17.68'' N, 80� 8' 23.41'' W300 Alton Road, Miami Beach, FL 33139, USA